Revolverový paletový zakladač RPC 5025

Vysoko efektívne riešenie zakladania polotovarov a hotových výrobkov pre CNC obrábanie

Firma BOST SK, a.s. vďaka podpore Ministerstva hospodárstva a operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast aj napriek kríze dokázala pracovať na výskumno-vývojovom projekte ,,VROC - Vysokorýchlostné robotické obrábacie centrum", ktoré pozostáva z viacerých aktivít.

Jednou z aktivít je Revolverový paletový zakladač RPC 5025, ktorý slúži ako kontinuálny zásobník tvarovo rôznorodých polotovarov pre ich obrobenie v produkčnom CNC obrábacom stroji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto novinka, na ktorej pracoval náš špecializovaný tým vývojových a konštrukčných odborníkov získala veľký úspech na Medzinárodnom veľtrhu automatizačnej a robotizačnej techniky Hannover Messe 2011 o čom svedčia aj desiatky záujemcov o tento produkt.

Manipulácia a komunikácia medzi obrábacím strojom a zakladačom je riadená priemyselným robotom, ktorý obrobený polotovar vloží na revolverovú paletu RPC 5025. RPC 5025 má vlastnú riadiacu jednotku. Vysúvanie palety je pneumatické, otáčanie konzoly s paletami je elektrické. Firma BOST SK, a.s. v prípade potreby dokáže zabezpečiť robota ako aj prispôsobiť zakladač podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Úpravami je možné docieliť zrýchlenie času výmeny paliet podľa požiadaviek konkrétnej technológie. Prispôsobiteľné sú tak isto aj rozmery paliet a ich technologické prevedenie v závislosti od obrobkov.

 

 

 

 

 

 

Hlavné využitie revolverového paletového zakladača RPC 5025 je v prevádzkach so sériovou výrobou, kde jeden pracovník môže obsluhovať viacero zariadení, čo spôsobí výrazné zvýšenie efektivity výroby. Veľkým prínosom určite bude aj pre firmy, ktoré pracujú za nepretržitej prevádzky, kde po naplnení paliet dôjde k ich manuálnemu vyprázdneniu obsluhujúcim pracovníkom. Pracovník je počas výmeny paliet mimo pracovného priestoru robota, čím sú splnené bezpečnostné podmienky.

 

 

 

 

 

 

RPC 5025 a robot KUKA 

 

 

Kontakt