Realizácia projektu z fondov EÚ - Vysokorýchlostné obrábacie centrum

Spoločnosť BOST SK, a.s. začína od mája 2010 do apríla 2013 realizovať projekt s názvom „Vysokoproduktívne  robotizované obrábacie centrum“.

Cieľom projektu je vytvoriť novú platformu vývoja novej rady bezobslužných robotizovaných  centier. Nositeľom tohto smeru bude výskum Vysokoproduktívneho robotizovaného obrábacieho centra (VROC) so spätnou kontrolou kvality produkcie. Tento cieľ zaradí  našu firmu medzi výskumné organizácie  na automatizačnú a robotizovanú produkciu strojov. Pri týchto bezobslužných technológiach výroby sa zvýši efektivita výroby a umožní sa možnosť vyššieho poddielu exportovania našich strojov do zahraničia.

Špecifické ciele projektu VROC sú:

  • Výskum a vývoj riadiaceho systému VROC
  • Výskum a vývoj robota
  • Výskum, vývoj a výroba agregátu
  • Výskum, vývoj a výroba paletového zásobníka
  • Výskum a vývoj medzioperačnej metrologickej stanice
  • Výskum a vývoj diagnostiky VROC
  • Výskum a vývoj elektromagnetických upínačov
  • Výskum a vývoj skonštruovania prototypu VROC vrátane technologických skúšok a testov a certifikácie

Miestom realizácie je mesto Trenčín, ktorý spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj.

Prijímateľ NFP je BOST SK, a.s. so sídlom na Súvoz1/1594, 91101 Trenčín.
Riadiacim orgánom v projekte je Ministerstvo hospodárstva SR - www.economy.gov.skOperačný program projektu je Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - www.opkahr.skCelý projekt má hodnotu 2 801 482,00 €, z toho NFP 1 099 842,30 €.  


 

 

Kontakt